Rankos kuria, rankos griauna

Tokiais žodžiais prasidėjo ekskursija Tuskulėnų rimties memoriale, kuriame rinkosi nacionalinio konkurso „Kovų už laisvę ir netekčių istoriją“, laureatai. Šiemet konkursui pateikta per 1000 mokinių darbų: piešinių, raižinių, maketų, kitokių mokinių kūrybinių darbų.

Renginyje, kuris balandžio 4 dieną vyko Vilniaus Mokytojų namų svetainėje, dalyvavo LLL įkūrėjas ir disidentas Antanas Terleckas, Europos parlamento nariai: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Algirdas Saudargas, Bažnyčios kronikos leidėjas Petras Plumpa, Genocido ir rezistencijos centro direktorė Birutė-Teresė Burauskaitė, kiti garbūs svečiai. Jie ne tik pasidalino mintimis apie konkurso darbus, bet ir pasidžiaugė, jog mokiniai kuria, piešia,  dainuoja, prisimena istoriją. ŠMM atstovas Rimantas Jokimaitis savo mintis išreiškė šiais žodžiais: „Istorija-praeitis, bet ji nėra pasibaigusi. Išsaugot atmintį – tą Jūs galite padaryti“…

Šiam konkursui mūsų progimnazijos mokiniai pateikė įvairius darbus: maketus, piešinius, prezentacijas ir kita. Džiugu, jog darbai buvo įvertinti. Konkurso laureatais tapo:

I vieta: maketas „Traukinio garvežys“, autorius 6c klasės mokinys Joris Juška, skirtas tremties, vykusios 1949 metų kovo 25-27 d., atminimui.

I vieta maketas „Partizano A. Ramanausko – Vanago bunkeris“, autorius 8c klasės mokinys Tomas Kubaitis.

II vieta: maketas „Televizijos bokštas“, skirtas 1991 metų sausio 13-osios atminimui įamžinti „Sušaudyta Lietuva“. Autorės: 8c klasės mokinės Rima Alytė, Karolina Gurstytė, Simona Chrasimovičiūtė ir Jolanta Smirnovaitė.

II vieta:maketas „Televizijos bokštas“, skirtas 1991 m. įvykiams prisiminti. Autorius 6a klasės mokinys Ignas Krupickas.

Paskatinamoji vieta: „Pinkas turi akis“ (S. Bakas) Žmogaus likimas Antrojo pasaulinio karo metais. Autorės: 8c klasės mokinės Rima Alytė, Simona Chrasimovičiūtė, Martyna Šalčiūtė (Vadovės R. Karalienė ir V. Riabovienė).

Vilma Riabovienė

Tautosakos festivalis „Senolių godos“

Šalies mokinių tautosakos festivalyje „Senolių godos“, vykusiame 2014 m. balandžio 5 d. Kaune mūsų mokyklos muziejininkų paruošta ir parodyta programa buvo apdovanota Diplomu už turiningiausią programą, skirtą tradicinės dvasinės krašto kultūros bei tautinių švenčių tradicijų puoselėjimui. Mokytojai pareikšta Padėka už jaunosios kartos ugdymą formuojant etninio, kultūrinio bei tautinio tapatumo jausmus.

Mokinius ruošė muziejininkų vadovė Vilma Riabovienė

„Misija Sibiras 2013″

Minint masinio Lietuvos gyventojų trėmimo 65-ąsias metines ir 1949 m. kovo 25-28 d. vykusią tremties operaciją „Bangų mūša“ kovo 25 dieną mokykloje lankėsi „Misija Sibiras 2013“dalyvis Karolis Kavoliūnas, kuris susitiko su 4-8 klasių mokiniais, pasidalino įspūdžiais iš vykusios ekspedicijos, atsakė į klausimus. plačiau…..

Projektas „Rūpintis žeme – kiekvieno pareiga“

Kovo 20 d. įvyko pradinių klasių mokinių ekologinio ugdymo projekto „Rūpintis Žeme – kiekvieno pareiga“ baigiamasis renginys. Mūsų progimnazijos mokytojus ir svečius iš Vilniaus Tuskulėnų, S. Stanevičiaus vidurinių mokyklų, Šv. Kristoforo progimnazijos, Vilniaus Naujininkų mokyklos pasveikino 4d klasės mokiniai daina „Saulės zuikučiai“ (mokyt. E. Dulskienė), savo kūrybos eilėraštį padeklamavo 4a klasės mokinė Emilija Armonaitė (mokyt. G. Subočienė). Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė R. Rimkuvienė, pavaduotoja papildomam ugdymui R. Juodelienė. plačiau…..