Konferencija „Gerosios patirties sklaida“

    Vilniaus „Ryto“ progimnazijos mokytojai priešpaskutinę atostogų dieną praleido labai darbingai -  mokykloje vyko Metodinės tarybos organizuota konferencija „Gerosios patirties sklaida“. Konferencijoje pranešimus skaitė ir gerąja patirtimi dalijosi mokyklos mokytojai metodininkai ir ekspertai.

Įžanginį žodį tarė ir visiems gero darbo linkėjo direktorės pavaduotoja papildomam ugdymui Roberta Juodelienė. Kaip pradinių klasių mokytoja metodininkė, ji pristatė Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos projektą, kuriuo siekiama suvienodinti lietuvių kalbos (gimtosios) ir lietuvių kalbos (valstybinės) mokymą. Istorijos mokytojos ekspertės Vilmos Riabovienės pranešme atsispindėjo, kaip ugdomas mokinių pilietiškumas per mokyklos muziejaus vykdomas edukacines programas. Pradinių klasių mokytoja metodininkė Kristina Mišeikienė kalbėjo apie mokyklos bendruomenę ir įvaizdį formuojančius veiksnius. Matematikos mokytoja metodininkė Daina Šiukštienė dalijosi patirtimi, kaip yra naudojamasi multimedija matematikos pamokose, o pradinių klasių mokytoja metodininkė Danutė Bulkienė – kaip mokinius nuteikti kūrybingam darbui dėstant naują temą. Lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Remigijos Karalienės nuomone, mokytojo darbas neatsiejamas nuo kūrybiškumo -  gebėjimo tam tikrus dalykus pamatyti kitaip, įprastus dalykus paversti nauju produktu. Kaip padėti specialių poreikių mokiniui, kaip ugdoma per muziką, kalbėjo specialioji pedagogė metodininkė Renata Trioškienė bei pradinių klasių mokytoja metodininkė Rita Ostrauskaitė. IKT taikymą ugdyme pristatė pradinių klasių mokytoja metodininkė Virginija Karužienė. Biologijos mokytoja  ekspertė Laima Molienė savo darbe derina teorines ir praktines žinias  bei  biologiją integruoja su kitais dalykais: chemija, fizika, geografija. Savo kruopšų ir atsakingą mokymą rusų kaip antrosios kalbos aptarė rusų kalbos mokytoja metodininkė Janina Petkevičienė. Mokytojas ekspertas Vytautas Griškevičius inovatyvius mokymo metodus taiko technologijų pamokose.

„Ryto“ progimnazijos direktorė padėkojo konferencijos dalyviams, pranešėjams bei apibendrino konferencijos darbą kaip produktyvų ir naudingą. Skaičiusiems pranešimus buvo  įteikti pažymėjimai bei CD su konferencijos medžiaga. Atostogauti mokytojai išsiskirstė pasisėmę naujų patirčių bei idėjų.

Remigija Karalienė

 

Minint Gedulo ir vilties dieną į iškilmingą posėdį Lietuvos Respublikos Seime buvo pakviesti konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istoriją laureatai“, jų mokytojai. Mokinių kūrybiniai darbai buvo ekponuojami Seimo Parlamento galerijoje. Labai džiugu, jog mūsų mokyklos mokinių darbai vėl sulaukė dėmesio ir juos galėjo pamatyti iškilmingo posėdžio dalyviai, kiti asmenys, birželio 14 d. užsukę į Parlamento galeriją. plačiau…..

„Skanus“ seminaras

2014 m. gegužės 29 dieną ,,Ryto“ progimnazijos 7 c klasės mokinės Milda Bažanovaitė, Ieva Kazlauskaitė, Alanta Kazlovskytė, Valerija Malik ir Monika Merkelytė, vadovaujamos technologijų mokytojo eksperto Vytauto Griškevičiaus dalyvavo Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos tęstinio Leonardo da Vinci mobilumo projekto ,,Restoranų darbuotojų praktinių įgūdžių ir įvairių darbo kompetencijų tobulinimas užsienio šalyse“ baigiamajame seminare. plačiau…..

Ketvirtokų išleistuvės

Mes lyg paukščiai,
Lyg tie eiklūs paukščiai,
Augom šios mokyklos delnuose.
Ir užaugo, jau užaugo
Paukščių takas
Mūsų sparnuose…

Šventei rengėmės iš anksto. Per dailės ir technologijų pamokas mokiniai gamino drugelius salei papuošti, kvietimus tėveliams. Per gimtosios kalbos pamokas rašėme kvietimus padėkos laiškus. plačiau…..